Κατάλογος - ΠΑΚΕΤΟ – ΝΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΕΥΑΘ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ / ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΑ ΔΑΣΗ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Προσφορά!

ΠΑΚΕΤΟ – ΝΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΕΥΑΘ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ / ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΑ ΔΑΣΗ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

23,00 10,00 με ΦΠΑ

Νερό κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Οι εξελίξεις στην ΕΥΑΘ και οι θέσεις του ΚΚΕ

Οι διεθνείς εξελίξεις, η κατάσταση στην περιοχή και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας

Πυρασφάλεια και δασοπροστασία

Οι δασικοί χάρτες και η ιδιοκτησία στα δάση. Η πρόταση του ΚΚΕ