Προστέθηκε:

Η Σύγχρονη Εποχή σας ενημερώνει ότι
από την Τετάρτη 1 Δεκέμβρη 2021 τα ωράρια των καταστημάτων της τροποποιούνται ως εξής:

Αθήνα:
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 21:00.
Σάββατο από τις 10:00 έως τις 18:00.
Τις Κυριακές 12 Δεκέμβρη και 19 Δεκέμβρη από τις 11:00 έως τις 18:00.

Θεσσαλονίκη:
Δευτέρα - Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 21:00.
Παρασκευή 24/12/2021 και 31/12/2021 από τις 10:00 έως τις 18:00.

Σάββατο 18/12/2021 από τις 10:00 έως τις 18:00.

Κυριακή 12/12/2021 και 19/12/2021 από τις 11:00 έως τις 18:00.

Πάτρα:
Δευτέρα - Τετάρτη από τις 10:00 έως τις 15:00.
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 14:30 και από τις 17:30 έως τις 21:00.
Σάββατο από τις 10:00 έως τις 16:00.